Published on

Pastor Junie Josue     

Tunog ng kapaskuhan

Sa kapaskuhan ngayon, iba’t ibang tunog ang ating naririnig – mga tunog ng bells, mga awiting pamasko mula sa radyo o mga choir na nagkakantahan, at mga tawanan at halakhakan ng mga mga dumadalo sa mga Christmas party. Sa kabila ng mga masasayang tunog, hindi rin natin maiwasang makarinig ng ibang tunog – ang tunog ng paghihirap at dalamhati ng ilan sa atin.

Andiyan ang iyak ng mga taong nasalanta ng bagyong Sandy sa America. Itong Pasko, marami sa kanila ang walang sariling bahay na masisilungan. Andiyan din ang tunog ng mga putukan ng baril at pagsabog ng mga granada mula sa iba’t ibang bayan na patuloy na nakikipagdigmaan kahit na sa panahon ng kapaskuhan. Andiyan din ang iyak ng walang trabaho dahil na lay-off o wala pa ring mahanap na trabaho. Andiyan ang hikbi ng mga magdidiwang ng Pasko na hindi kapiling ang kanilang mga mahal sa buhay.

Kung babalikan natin ang unang Kapaskuhan, dalawang libong taong nakakaraan, makakarinig din tayo ng iba’t ibang tunog tulad ngayon. Andoon ang iba’t ibang ingay na mga hayop sa kani-kanilang kulungan. Andoon ang tunog ng mga anghel na umaawit sa kalangitan dahil sa pagdiriwang nila sa kapanganakan ng Dakilang Tagapagligtas ng mundo. Andoon din ang ingay ng mga pastol na sabik na makita ang sanggol na si Hesus at siguradong andoon din ang tunog ng malambing at malumanay na tinig ni Maria habang umaawit para patulugin ang kaniyang espesyal na sanggol.

Pero ang mga masasaya at sabik na ingay ay napalitan ng mababagsik na sigaw ng mga sundalo, ng mga iyak ng mga batang lalaki at ng mga pagdadalamhati ng mga magulang na namatayan ng mga lalaking anak. Sa biblia sa aklat ng Mateo, mababasa na pinag-utos ng haring si Herod na patayin ang mga batang lalaking dalawang taong gulang at pababa. Nalaman niya kasi mula sa tatlong mago na may sanggol na lalaking sinilang na isa ring hari. Sa takot na maagawan ng trono, dinaan ni Herod sa dahas ang mga bagay bagay.

Noong gabi na tinakdang pagpatay sa mga sanggol, nagpakita ang isang anghel kay Joseph sa isang panaginip at sinabi nito, “Bumangon ka. Kunin mo ang bata at ang kaniyang ina at tumakas ka sa Egypt. Manatili kayo doon hanggang makarinig ka muli mula sa akin.” Hinahanap ni Herod ang bata para patayin ito. Kayat bumangon nga si Joseph, kinuha ang bata at ang ina nito noong gabi at umalis sila tungong Egypt. Nanatili sila roon hanggang namatay ang haring si Herod. Noong unang kapaskuhan, nakaranas din ng paghihirap at pagdadalamhati ang ibang tao tulad ng ilan sa ating ngayon.

Totoong hindi mawawala ang paghihirap sa mundo hanggang sa kasalukuyan pero andiyan ang Diyos na nangakong magiging kaagapay natin anuman ang panahon sa ating buhay. Dumating si Cristo sa mundong naghihirap. Dumating siya para bigyan tayo ng pag-asa na may magandang kinabukasang naghihintay para sa atin.

Nauunawaan ko kung bakit hindi makapagdiwang ang iba ngayong Pasko. Marahil dahil sa mga kahirapang kanilang kasalukuyang dinaranas. Nalay-off sa trabaho. Nawasak ang pamilya. Nagkasakit ng malubha ang mahal sa buhay. Pero huwag na huwag nating kalilimutan na ang Pasko ay tungkol sa pagbaba ng Panginoong Hesus na siyang anak ng Diyos sa lupa upang makiisa sa atin, upang makapiling tayo anuman ang kalagayan natin sa buhay. Kaya nga ang isa sa kaniyang pangalan ay “Emmanuel” na nangangahulugang kasama natin ang Diyos. Hindi ba mas gumagaan ang ating buhay kapag alam nating hindi tayo nag-iisa, na may kaakibat tayo sa panahon ng kahirapan?

At itinakda na bago pa man ipinanganak ang sanggol na si Hesus na siya ay mamatay sa krus para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, para wasakin at sugpuin ang gawain ng demonyo at upang tayo’y magkaroon ng masaganang buhay hindi lamang dito sa ibabaw ng lupa kundi pati na sa kabilang buhay.

Kayat ngayong Pasko, pagtuunan natin ng pansin ang tunay na kadahilanan ng Pasko at kapag ito’y ginawa natin, sigurado akong makakadama tayo ng kagaanan sa buhay. Sa aking pagtatapos, nais kong anyayahan kayo sa aming service sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon. Pareho itong gaganapin sa 1077 St. James Street 7:00 ng gabi. Magkita-kita tayo doon.

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays, 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. and 6:30p.m. English services) and Kildonan Place at 1555 Regent Avenue (Worship Service: 10:30 a.m. English) and host of radio program Higher Life on CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m. For more information call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.