Published on

Sheryll

 Pag-iimpok para sa pag-aaral

Napaka-importante sa atin ang edukasyon. Maraming mga magulang ang nagsisikap na maigi matustusan lang ang pag-aaral ng kani-kanilang mga anak. Marami ring mga kabataan ang nagsasakripisyong pagsabayin ang pag-aaral at pagtrarabaho upang makamit lang ang minimithing diploma o certificate. Sa bawat paglipas ng taon, nahaharap tayo sa isang katotohanan na ang matrikula o tuition fee sa mga universities at colleges ay papataas na nang papataas. Mahalaga na malaman natin ang mga options na available upang mapaghandaan natin ang mga gastusin ng post-secondary education ng ating mga anak. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod:

RESP (Registered Education Savings Plan)

Ito ay isang account na puwedeng i-open ng mga magulang para sa kanilang anak; o mga lolo’t lola para sa kanilang mga apo; o kahit na kaibigan o kamag-anak para sa isang bata. Beneficiary ang tawag sa taong tatanggap ng pera sa account na ito at subscriber naman ang tawag sa taong nagbukas ng account. Magandang paraan ito ng pag-iimpok para sa pag-aaral ng mga bata dahil hindi lamang ang mga lolo, lola, o magulang ang nag-co-contribute o naglalagay ng pera sa RESP kundi, maging ang Canadian government ay tumutulong din na mapalago ang pera sa pamamagitan ng pagbibigay ng grant (Canada Education Savings Grant at/o Canada Learning Bond) Ang perang ilalagay sa account na ito ay invested din at lumalago nang walang tax. May tatlong uri ng plan: family plan, individual plan at group plan. Kung interesado sa produktong ito, pumunta sa mga RESP providers (financial institutions tulad ng bank at credit unions, maging mga group plan dealers at financial service providers). Bago magbukas ng RESP account, siguraduhing makipag-usap sa RESP provider tungkol sa mga detalye ng RESP, kung mayroon bang fees, limits, penalties, mga requirements at kung ano ang nararapat na uri ng RESP ang angkop sa inyong sitwasyon.