Published on

Pastor Junie Josue

    Ang Diyos ang bahala sa iyo

Noong panahon ng giyera, may isang tatay na hawak-hawak sa kamay ang kaniyang maliit na anak na lalaki. Tinamaan ng bomba ang building kung saan nandoon sila at dali-dali silang tumakbo palabas. Sa yard sa harapan ng building, nakita ng tatay ang isang butas kung saan maaari silang pumasok at maging ligtas pansamantala. Nagmamadaling tumalon sa loob ng butas ang tatay at tinaas niya ang kaniyang kamay para sa kaniyang anak. Sinabihan niya ang kaniyang anak na tumalon rin sa butas. Takot na takot ang bata pero naririnig niya ang tinig ng kaniyang tatay. Sumagot ang bata. “Hindi kita makita.” Tumingin sa kalangitan ang tatay at nakita nito ang ulap na naging pula dahil sa usok na dala ng nasusunog na building. Naaaninag din niya ang kaniyang anak na napakalapit sa butas na kinalalagyan niya. Nagsalita ang ama “Nakikita kita. Iyon ang mahalaga kaya’t tumalon ka na.” Tumalon ang bata dahil nagtiwala siya sa kaniyang ama.

Kung may pananampalataya tayo sa Diyos at sa kaniyang mga salita, magagawa nating harapin ang suliranin at kahirapan sa buhay maging ang kamatayan hindi dahil nakikita natin ang mangyayari sa atin kundi dahil nakakasigurado tayong nakikita tayo ng Diyos. Hindi man natin alam ang lahat ng kasagutan sa mga nangyayari sa atin, ang mahalaga ay alam ng Diyos ang ating kasalukuyan at kinabukasan

Ang impala ay isang hayop na matatagpuan sa Africa. Nakakatalon ito nang taas na higit sa 10 feet at nang distansiyang higit sa 30 feet. Pero alam n’yo ba na ang impala ay mailalagay n’yo sa kulungan na may pader na may taas na tatlong feet lamang? Kung iisipin natin, kayang kaya niyang talunin ang mababang pader na iyan pero may kakaiba ugali ang impala. Hindi tatalon ang impala kung hindi nito nakikita kung saang la-landing ang kaniyang mga paa.

Ang pananampalataya sa Diyos ay ang kakayanang magtiwala sa Kaniya patungkol sa mga bagay na hindi natin nakikita. Sa pamamagitan ng pananampalataya, napapalaya tayo sa pagkabihag na dala ng takot.

May kuwento si James S. Hewett na kaniyang sinulat sa Illustrations Unlimited noong siya ay maliit pa lamang at lumalaki sa lugar ng Pennsylvania, madalas dinadalaw ng kaniyang pamilya ang kanilang mga lola’t lola na siyam na milya ang layo sa kanila. Isang gabi, isang makapal na ulap ang bumalot sa mabundok na lugar ng kanilang lolo habang sila’y nagbibiyahe pauwi. Takot na takot si James at tinanong niya kung puwedeng bagalan ng tatay niya ang takbo ng sasakyan. Malumanay na sumagot ang kaniyang nanay “Huwag kang mag-alala anak. Alam ng tatay mo ang daan.” Kinuwento ng nanay niya kung paanong noong panahon ng giyera at walang gasolina, nilalakad lamang ng tatay niya ang kalyeng kanilang dinadaanan. Nakasakay sa bisikleta ang kaniyang tatay para puntahan at ligawan ang kaniyang nanay at nadaanan na niya ng ilang beses ang maitim na ulap na kanilang nakikita ngayon. At sa loob ng ilang taon, linggu-linggong naglalakbay ang kaniyang tatay para dalawin ang kaniyang mga magulang. Ang sabi ni James, “Kapag may problema ako, hindi ko alam ang daaranan at karaniwan nag-papanic ako pero biglang naririnig ko ang tinig ng aking inay na para bang nangungusap sa akin at nagsasabing, “‘Huwag kang mag-alala. Alam ng tatay mo ang daan.”

May mga panahon na dumarating ang pag-aalala at takot sa ating buhay pero kailangan tayong mamili – maaari nating piliin na ituon natin ang pansin sa problema at mapuno ng takot. Maaaring rin nating piliin na mag-pokus sa Diyos at ang ating takot ay maglalaho. Kaibigan, alam ng Diyos ang ating daraanan kahit madilim ang paligid dala ng mga problema ng buhay. Sa biblia sa aklat ng Isaias 26:3, sinabi ng Diyos na pananatilihin niya sa ganap na kapayapaan ang sinumang nagtitiwala sa at nakatuon ang pansin sa kaniya.

Kaibigan, bakit hindi mo subukang ilagak ang buhay mo sa Kaniya?

Pastor Junie Josue is Senior Pastor of International Worship Centre at 1077 St. James St. (Worship Services: Sundays- 9 a.m. Tagalog, 10:45 a.m. and 6:30p.m. English services) and host of radio program Higher Lifeon CKJS 810 AM, Monday to Friday, 8:50 a.m.  For more information call 774-4478.

Have a comment on this article? Send us your feedback.