Published on

Mga Kathang Kuwento ni Tita Li 

  Masarap na sarsa, maligayang Pasko

Ang mga tao at mga pangyayari sa kuwentong ito ay kathang-isip at hindi tumtukoy sa mga tunay na tao o situwasyon.

Nanunuot sa buto ang ginaw. Ang hangin ay nakakadagdag sa baba ng temperatura. Madilim na madilim ang langit. Salamat na lamang at hindi madulas ang daan. Wala pang alas otso ngunit parang hatinggabi na. Inut-inot ay nakarating si Rina sa maliit na Mini Mart na puntahan ng mga tao kapag may mga biglaang kailangang bilhin at pag alanganin na ang oras. Patakbong pumasok sa loob ng Mini Mart si Rina. Pinagkiskis ang mga kamay na may guwantes para mapag-init ang mga iyon kahit paano.

Rainbow Stage Mabuhay banner

Reproduction of any content and/or ad design published in the Pilipino Express website is not permitted without The Pilipino Express Inc.'s written consent.

Pilipino Express News Magazine Copyright © 2024
Website by ctVisions Web Development